نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …شارژ کارتریج پرینتر درمحلدستگاه سی ان سیدستگاه چاپ بنر

درخواست ضد انقلاب در محل مذاکرات برجام : تحریم ها را لغو نکنید