تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …ارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپ

معاون رئیس دولت دهم برای ثبت نام به وزارت کشور رفت