طراحی و تولید انواع روتاری جوینت …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفرچه غلطکیآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

ویدئو | سرگردانی مردم برای تهیه انسولین | از داروخانه تا ناصرخسرو