هلدینگ تجارت بین الملل بهمردفروش دستگاه کامپرشن تراپی های فایو …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …

ویدئو | روحانی:  چطور می‌ِشود کسی ایرانی باشد و از برداشتن تحریم ناراحت شود