اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | دردِ دل‌ هوشنگ ابتهاج در آخرین بزرگداشت خود | شناختن من کار ساده‌ای است ما به معنای واقعی از پشت کوه آمده ‌ایم...