کی‌روش سرمربی عراق شد | مربی پرتغالی رقیب ایران در مقدماتی جام جهانی