اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | سردار رحیمی: دیگر در تهران اراذل و اوباش نداریم | دست اراذل گردن کلفت و نوچه‌هایشان را کوتاه کردیم