پاسخ خطیب‌زاده به تهدید رژیم اسرائیل برای حمله به ایران