اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مراسمی به یاد کارگردانی که به تازگی از دنیا رفته است