ثبت شرکت و برند صداقتتعمیرات موبایل در امداد موبایلشارژ کارتریج در محلخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

 طعنه رئیسی به همتی: شما می‌خواهید دوقطبی راه بیندازید، اما با شماها دوقطبی ایجاد نمی‌شود