اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | سدهای کشور پر از رسوب شده است | بی تدبیری سدها را به اینجا کشانده است