روحانی: هرسال  ۲۵۰۰ مگاوات برق به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه کرده‌ایم | هر هفته‌ یک نقطه از کشور از طرح های آبی برخوردار می شوند