آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسپله گرد فلزی آس استپهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …آموزشگاه زبان چینی شرق تهران

واکنش مصباحی مقدم به مطالب منتسب به او در رادیو فرانسه