مسیر دوچرخه در اراضی عباس آبادخط کشی شد
به گزارش همشهری آنلاین، مریم نخعی افزود: این عملیات به منظور افزایش ایمنی دوچرخه سواران در این مجموعه تفریحی، ارائه خدمات بهینه به شهروندان، توسعه حمل و نقل پاک و انسان محور و افزایش استفاده از مسیرهای فوق اجرا شد. او ادامه داد: دوچرخه سواری نوعی روش حمل و نقل شهری است که مانند پیاده روی، سالم و متناسب با محیط زیست است. بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ نخعی گفت: افزایش موقعیت هایی برای دوچرخه سواری ایمن، می تواند بهترین دستاورد در برنامه ریزی شهری و محلی باشد. کد خبر 633296