ویدئو |  حجم خسارت در حمله مسلحانه به منزل وزیر دفاع افغانستان