اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | تجمع اسرائیلی های خشمگین مقابل ساختمان کنست