دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستبازاریاب بیمه ایران با کارمزد عالیدستگاه قلاویززنیصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801

تشخیص کرونا با گوشی با یک حسگر جدید