اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصویر حجاب یک زن سعودی در طرح مراسم روز ملی عربستان در ایران