اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | حرف تلخ یک زابلی به معاون رئیسی ؛ به جان بچه‌ام پریشب پول نان نداشتم | واکنش معاون رئیس جمهور را ببینید