امگا باتری، خرید باتری و شارژر …آموزشگاه زبان چینی شرق تهراندستگاه سلفون کشارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …

انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران: رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر ضربه سنگینی به تنوع آرا و مشارکت شهروندان وارد می‌کند
به گزارش همشهری آنلاین در این بیانیه آمده است: اکنون که کشور در بستر تحولا ت جدی در عرصه بین المللی و بیماری سهمگین کووید 19 است و نیاز به همبستگی و تفاهم بیشتر در ان بیش از گذشته احساس می شود ، رد صلاحیت گسترده نمایندگان کنونی شوراهای شهر مراکز استان به ویژه پایتخت تصویری غبار الود از نگاه به منافع ملی و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته است .به واقع انان که مسوولیت این کار را برعهده گرفته اند دراین  مقطع خاص که ضرورت حضور مردم در پای صندوق های رای برای کشور جدی است به این مهم اندیشیده اند که منافع ملی فارغ از منافع جناجی است  دراین میان توجه به بندهایی که نمایندگان کنونی شورا ها بر اساس ان رد صلاحیت شده اند جالب است. ظاهرا نمایندگان مجلس یازدهم به عنوان ناظران انتخابات شورای ششم با همان نگاه استصوابی شورای نگهبان بررسی صلاحیت متقاضیان را دنبال کرده‌اند. استناد به بندهای «ج و د ماده 30» همچنین «ج و د ماده 33» نکته جالبی است که نشان دهنده کم توجهی به مسوولیت کنونی این نمایندگان در شوراهای شهر است چگونه می توان اعتماد و همدلی و شور ونشاط را برای صندوق های رای که مامن مردم سالاری و سنگ پایه ای نظام جمهوری اسلامی است را با این موارد همراه کرد   به واقع در برابر این سخن رهبر جمهوری اسلامی که  علاج دردهای مزمن کشور در گرو برگزاری انتخابات پرشور است . این رفتار تعجب برا نگیز است سرمایه اجتماعی سیاسی ایران در گرو  برگزاری انتخابات پر شور است پس راهکار این پر شوری در تنوع سلایق است و حضور همه بخش های جامعه است انجمن روزنامه نگاران زن ضمن درخواست بر بازنگری بر این رد صلاحیت ها خواهان ان است که پای منافع ملی و حفظ اقتدار ملی کشور در میانه عدم تفاهم های سیاسی و یار گیری های گروهی کنار کشیده شود. امروز اقتدار نظام بر پایه مشارکت گسترده مردم و حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات است، ضروری است نمایندگان مجلس یازدهم و هیت نظارت انتخابات شورا این اصل مهم را به خاطر داشته باشند که خود نیز برخاسته از ارائ مردم هستند و گشایش چنین شیوه هایی اختلال در نظام تصمیم گیری مبتنی بر رای مردم ایجاد می کند .نمایندگان کنونی شورا ها همچون شما برخاسته از ارا مردم هستند و لذا با توجه به اشتراک در خاستگاه لازم است نسبت به این مهم با توجه بیشتری ورود پیدا کنند . کد خبر 599520