اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | توضیحات رئیس جمهور درباره کسری بودجه | نحوه پرداخت کسری بودجه سال گذشته