اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | تذکر جدی رهبر انقلاب به خواص درباره اغتشاشات | باید می‌فهمیدید ؛ اگر نفهمیدید ...