اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | وزیر نفت: قولی که درباره سرمای سخت داده بودم محقق شد | قطعی گاز نداشتیم