مأمور بازیافت منطقه۱۲ اخراج شده است

مأمور بازیافت منطقه۱۲ اخراج شده است
بر همین اساس ضمن احضار پیمانکار بازیافت شهرداری منطقه، وی پس از دریافت ۲ بار اخطار موظف به پرداخت جریمه و در نهایت اخراج فرد خاطی کرده است. با این وجود، دکتر زاکانی، شهردار تهران به شهردار جدید منطقه۱۲ مأموریت داده تا این پرونده را مجدداً از ابعاد مختلف بررسی کند تا چنانچه اقدام لازم در این زمینه صورت نگرفته، با قاطعیت هرچه بیشتر از طریق مراجع قضایی برخوردهای قانونی انجام شود. لازم به ذکر است؛ پیش از انتشار گسترده این کلیپ قدیمی، از ابتدای هفته جاری طرحی درباره شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک در حال اجراست تا از اتفاقات تلخ مشابه جلوگیری شود. کد خبر 641016