اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | سارها به شکل عجیبی آسمان این شهر را سیاه کردند