اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لغو کنسرت به دلیل اعضای ارکستر ملی به حوادث اخیر؟ | توضیحات مجید انتظامی