اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | ۲۸ مرداد؛ هفتاد سال بعد
دریافت 14 MB به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زمانی، پژوهشگر تاریخ و تهران‌شناس به همشهری آنلاین گفت: قرار شده بود مبالغی را بین گروه‌های اجتماعی مختلف تقسیم کنند. یک میلیون دلار برای این کار از طرف دولت آمریکا در نظر گرفته شده بود تا بتوانند این عملیات را راهبری کنند. کار در بخش‌های مختلف تقسیم شده بود و قرار بود اراذل و اوباش اقداماتی انجام دهند و از طرفی، بخشی از نیروهای نظامی که به حکومت و شاه وفادار بودند با هدایت‌هایی که انجام می شد، فعالیت هایی را انجام دهند. یکی از اهداف، ایجاد ناامنی و به دست گرفتن کنترل شهر با حضور اراذل و اوباش در خیابان‌های تهران بود. صبح روز ۲۸ مرداد، چهار گروه از اراذل و اوباش به سمت خیابان‌های مرکزی تهران آغاز کردند.  خبرنگار: بهاره خسروی تدوین: محمود دانش‌آموز کد خبر 698806