ویدئو | لحظه اعطای مدال طلای فروغی و نواخته شدن سرود ملی ایران