ویدئو|  رونمایی از جدیدترین دستاوردهای سپاه در حوزه ضدتروریسم