امگا باتری، خرید باتری و شارژر …طراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …ارائه خدمات پرستاری و بالینی در …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

مأموریت ویژه فیفا به گابریل کالدرون در خصوص فوتبال ایران
به گزارش همشهری‌آنلاین، میرشاد ماجدی، رئیس کمیته جوانان، قرار است در تاریخ ۶ اردیبهشت، جلسه‌ای آنلاین با گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی سابق پرسپولیس، برای آنالیز اکوسیستم فوتبال ایران داشته باشد. اهمیت تصمیم فیفا برای حضور کالدرون در این پروژه به عنوان کارشناس، به شناخت کافی این مربی از ساختار و پتانسیل‌های فوتبال ایران ارتباط مستقیم دارد. به این ترتیب میرشاد ماجدی و کالدرون با آنالیز اکوسیستم فوتبال ایران و بررسی تمام جوانب این موضوع را مشخص خواهند کرد که آیا نقشه راه موجود در فعالیت و برنامه‌ای فوتبال پایه و آکادمی‌ها منجر به تحقق نتیجه و خروجی مناسب خواهد شد یا خیر. کد خبر 596142