ویدئو | آخرین وضعیت نوجوان فداکار ایذه‌ای | علی با ۹۰ درصد سوختگی حال خوبی ندارد | به عقب برگردم، باز همین کار را می‌کنم