مصرف کیسه پلاستیکی در محله ما به حداقل رسیده است
او در این تشکل، برنامه‌های بسیاری را در زمینه پاکسازی کوه‌ها و دشت‌ها از زباله و حتی آموزش به استادان دانشگاه داشته است و این روزها با واگذاری مسئولیتش، به‌عنوان کارشناس به نیروهای مناطق ۲۲‌گانه شهرداری آموزش می‌دهد. قدیری همچنین با توجه به سکونتش در خیابان «باهنر» منطقه ۵، اهالی و کاسبان را از مطالب آموزش بی‌بهره‌نگذاشته و در مجتمع ۵۳ واحدی‌شان زمینه‌ای را فراهم کرده است تا اهالی پسماندهای خشک‌شان را تفکیک کنند و در مخزن قرار دهند. البته قدیری در محله به شهروند «بدون تولید پسماند» و «نه به کیسه پلاستیکی» هم شناخته شده است. تا جایی که سوپرمارکت و میوه‌فروش محله می‌داند که باید خریدهای این شهروند را در کیسه پارچه‌ای بگذارد و تحویلش دهد. او می‌گوید: «با فرهنگسازی که انجام دادم به شدت مصرف کیسه پلاستیکی در محله کاهش پیدا کرده است. حتی در محــــل کـــارم به‌گونه‌ایی رفتار کردم که اگر به تفکیک توجه نکنند، جعبه شیرینی جریمه می‌شوند و همین جریمه سبب شده است تا هیچ پسماند تفکیک نشده‌ای در محل کارم وجود نداشته باشد.» کد خبر 627615