کاراگاه خصوصیتالار لوتوسقفس حمل مرغ زندهفروش پلی آمید

ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس شد | عبور از تنگه هرمز