فیلم شرینک عریض چاپدارقفسه دست دوم قفسه راک صنعتیبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …مراقبت از سالمند با مجرب ترین پرستاران

دیدار واکسن ساز کوبایی با ظریف
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه دو کشور ، همکاری ایران و کوبا در حوزه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک،  به ویژه تولید واکسن را بسیار مهم ارزیابی کرد.  ویسنته نیز در این دیدار توضیحاتی در رابطه با همکاری  موسسات واکسن سازی دو کشور جهت تولید واکسن کوید ۱۹ و  ویژگی های منحصر به فرد این واکسن ارائه و از دکتر ظریف و وزارت امور خارجه برای پیشبرد سریع همکاری دو کشور جهت تولید واکسن مشترک  تشکر و قدردانی کرد.  سفیر کوبا نیز در این دیدار سفر سال گذشته دکتر ظریف به این کشور  را جهت آغاز  همکاری موسسات پاستور ایران و فینلای کوبا برای تولید مشترک واکسن کوید ۱۹ بسیار مهم توصیف کرد. کد خبر 616956