اینفوگرافیک | آمار کرونا در جهان تا ۲۸ شهریور | ایران در رده هشتم قرار دارد