بهترین آموزشگاه زبان ایتالیایی …فروش انواع نوار لبه پی وی سی ( …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …مشاوره و فروش تجهیزات دامپزشکی

بیانیه گروه دیده بان لرزه ای درباره بحران های خوزستان
 به گزارش همشهری آنلاین در بیانیه این گروه امده است: سلام به سرزمین نخل های سرفراز ، خوزستان سال‌ها خودبسندگی، ناکارآمدی و فساد نتایج خود را در بروز ابر بحران‌های زیست محیطی شامل نابودی تالابها ، رودخانه ها ، گیاهان ،خشکیدگی و ویرانی اقلیمی ،مرگ جانوران و گیاهان ، فلاکت اقتصادی و در یک کلام تهدید «زندگی» در خوزستان و جای جای ایران زمین نمایان ساخت . حق حیات ، حق ذاتی هر انسان و زیستنده ایست و آب ، مایه اولیه زندگیست . اینک مردم بجان آمده خوزستان از بی آبی و نابودی احشام ، بیکاری و...در دفاع از حق حیات خود و زیست بومشان ، که اولین حق ذاتی هر موجود زنده ایست ، با تکیه بر حقوق شهروندی خویش با روشی مدنی و برپایی تظاهرات مسالمت آمیز بپاخاسته اند و جامعه ایران با روشهای گوناگون به دفاع از حقوق اهالی خوزستان پرداخته و با صدای رسا اعلام می دارد تنها راه ، شنیدن صدای مظلوم ، پذیرش حق حیاتی انسانها و تن دادن به احقاق حقوق شهروندی آنها ، اعمال و احترام به حقوق محیط زیست در پیوند با حقوق ملی ایرانیان در برپایی «زندگی» و کرامت انسان ، توسعه پایدار همه جانبه و استقرار ایران در جایگاه متناسب با شآن فرهنگ و تاریخ این سرزمین در نظام بین المللی است . ما گروهی از متخصصان و مهندسان مشاور و بخشی از اعضای گروه دیده بان لرزه ای ضمن حمایت از مردم خوزستان در برخورداری از زندگی کرامتمند و حق شهروندی اعتراض مدنی ، یادآور می‌شوند راه حل بحرانهای پیش آمده در پاره تن ایران ، خوزستان و نیز سایر ابر بحرانهای کشور ایجاد زمینه مناسب فعالیت نیروهای اندیشمند و کارآمد مستقل در ساختاری برآمده از مشارکت مبتنی برحقوق ملی ایرانیان است . امضا کنندگان : فرهاد ابراهیمی ، دکترسیدجمال اطهاری ، دکتر گیتی اعتماد ، مهندس لادن اعتضادی، مهندس محمد ولی بهزادی ، مهندس الهام پارسی ، مهندس مصطفی پورسعید اصفهانی ، دکتر معصومه حسینی، دکتر اعظم خاتم ، دکتر کامران ذکاوت ، بهدخت رشدیه ، مهندس بهزاد رشدیه ، مهندس حامد رضایی ،مهندس شهرزاد رضوی ، مهندس خسرو زرتاب ، مهندس سعید سادات نیا ، مهندس هرمز سماواتیان ، مهندس منصور شاکری فرد ، مهندس علیرضا  شهابیان ، دکتر ابوالقاسم صانعی نژاد ، مهندس درخشنده عابدی ، دکتر محمد عدالتخواه ، مهندس فرزانه کرم پور ، مهندس مریم کهنسال نودهی ، دکتر بهروز گتمیری ، مهندس احمد گشایشی ، مهندس خشایار لطفعلیان ، مهندس عبدا لجلیل مژدهی ،مهندس کیوان مساوات ، مهندس حوریه مشهدی باقر موخر ، مهندس قاسم ملکی ، مهندس سید مرتضی موسوی ، مهندس ارشیا نوری ، دکتر زهرا ( ترانه ) یلدا . کد خبر 618035