اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصویر سفره هفت سین متفاوت رئیسی در حیاط هیئت دولت