اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | ناتوانی دانشگاه امیرکبیر در در تأمین امنیت جانی معاون رئیس جمهور!