ویدئو | امروز در اصفهان چه خبر بود؟! | گزارش صداوسیما از اعتراضات در بستر زاینده رود

ویدئو | امروز در اصفهان چه خبر بود؟! | گزارش صداوسیما از اعتراضات در بستر زاینده رود