ویدئو | تهران؛ سنگلاخ معلولان! | آمارهای قابل تامل از معابر بی‌پیاده‌رو و ناهموار در پایتخت

ویدئو | تهران؛ سنگلاخ معلولان! | آمارهای قابل تامل از معابر بی‌پیاده‌رو و ناهموار در پایتخت