ویدئو | نمکی: از پلیس تشکر می‌کنم اما تمام جاده‌ها بازند