مدرس و مترجم زبان پرتغالیتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …پخش عمده اسپیکر

ویدئو | ثبت نام اولین داوطلب انتخابات ۱۴۰۰ در ستاد انتخابات کشور