تماس رئیسی با جواد فروغی پس از کسب مدال طلای المپیک