تصاویر | حاشیه های خوشحالی فروغی بعد از طلای المپیک | ۳ نکته طلایی درباره مدال تاریخی تیراندازی
به گزارش همشهری آنلاین با طلای فروغی رشته های مدال آور ایران در المپیک به ۵ رسید. تا پیش از المپیک سیدنی ایران؛ رشته های مدال آور ایران در دو رشته وزنه برداری و کشتی بود.در المپیک سیدنی هادی ساعی این حصار را شکست و در رشته تکواندو ایران صاحب مدال شد. در المپیک لندن با مدال احساس حدادی در رشته پرتاب دیسک یک رشته ورزشی دیگر به حوزه رشته های مدال آور ایران اضافه شد و در المپیک توکیو، با طلای فروغی، تیراندازی هم به رشته های مدال آور کشورمان اضافه شد. این نخستین طلای ایران در رشته تیراندازی در المپیک است. نکته دیگر آنکه برای نخستین بار در تاریخ المپیک؛ یک ورزشکار ایرانی در روز نخست بازی ها صاحب مدال طلا می شود. ویدئو | شاهکار جواد فروغی در المپیک | اولین مدال طلای تاریخ تیراندازی ایران