اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر | آبادان و خرمشهر غرق در مه | شدت زیاد مه را ببینید