دوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …دستگاه ارت الکترونیکیپرستاری سالمندهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …

نوشته‌های ایده پرداز نئولیبرالیزم درباره کرونا