اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چه کسانی در خط ویژه تردد می‌کنند | پلیس تهران فهرست مجوزهای صادر شده را به شورا می‌فرستد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سردار حمیدی در چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به تذکر اعضای شورا درباره تردد از خطوط ویژه گفت: اولین کسانی که نسبت به خط ویژه شکایت می کنند همکاران ما هستند که درها را باز و بسته می کنند. در دنیا نیز چنین چیزی وجود ندارد که پلیس خط ویژه را باز کند و بعد از تردد آن را ببندند. وی افزود: همه را با هم ببینیم و فقط به خودمان نگاه نکنیم. در خط ویژه دستورالعملی وجود دارد که براساس آن مجوز تعلق می گیرد و عمدتا سازمان‌های مختلف هستند و براساس آن قالب ها بررسی می شود و در مقطعی به آنها مجوز داده می شود و ممکن است به خیلی از درخواست ها تعلق نگیرد. در همین جلسه شورا هم دوستانی درخواست کردند و به آنها مجوز ندادیم، یعنی دستورالعمل به آنها تعلق نگرفت. ما به این سیستم نقد کلی داریم. سردار حمیدی در واکنش به تذکر اقراریان، عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به خیلی ها در خط ویژه مجوز می دهند چرا شما ناراحت می شوید؟   براساس دستورالعمل اگر به کسی تعلق بگیرد مجوز می دهیم و امنیت او را هم تامین می کنیم. این همه ترددی که در سطح شهر صورت می گیرد نمی شود از خط ویژه باشد. اصل خط ویژه اشکال دارد و هرجایی که خط ویژه ایجاد می شود اشکال دارد که بحث کلی است اما نمی شود به همه مجوز خط ویژه داد. اگر تمایل داشتید لیست مجوزهای صادر شده را به شما تقدیم می کنم. وی درباره فرسودگی خودروها گفت: در استفاده از سامانه ها فعالیت می کنیم و سالهاست که با دوربین های سطح شهر معاینه فنی کنترل می شود و پیامک ارسال می شود. اما بیشترین فرسودگی خودروها مربوط به خود شهرداری است. سردار حمیدی تاکید کرد:  وزارت کشور و صمت در گذشته با هم توافقی کردند و برای ایجاد اشتغال موتورسیکلت ها را رها کردند و شهرداری و معاونت حمل و نقل که وظیفه کنترل و ساماندهی دارد دستش از همه جا کوتاه است. بحث مسافربرهای شخصی در تهران نیز وجود دارد و اگر حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند ما نیازی به مسافربر شخصی نداریم. در روزهای بارانی از مسافربر شخصی خواهش می‌کنیم مردم را سوار کنند تا در باران نمانند. اگر ضعف ناکارآمدی حمل و نقل عمومی برطرف شود این حاشیه ها از بین می رود. ما زمینه را فراهم کردیم که به اینجا رسیده ایم و باید مسأله حمل و نقل عمومی را حل کرد. کد خبر 652184