نمایی از صحن مجلس لحظاتی قبل از آغاز رسمی مراسم تحلیف رئیسی