اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | وضعیت ترسناک مجری تلویزیون هنگام زلزله شدید پاکستان