پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۰۶ / /
تجربه‌های اخیر در تهران، هم نفس با گرگ در اهواز
یک اجرا در اهواز و تمدید یک اجراخوانی در تهران خبرهای جدید تئاتر هستند.